Klub Płetwonurków - ORKA

"Klub Płetwonurków ORKA"


Sprawozdanie
z działalności Klubu ORKA w 2008r


Wykonano następujące prace na działce w Polańczyku:


        
- oczyszczono teren działki z krzaków
- wycięto drzewa
- wykonano zejście do wody w postaci schodów
- ogrodzono działkę częściowo od strony wody
- wyremontowano klubowy barakowóz tj. obito blachą aluminiową od zewnątrz, pomalowano okna.
W miesiącu kwietniu klub ORKA wraz z klubem płetwonurków BARAKUDA przeprowadził nurkowanie szkoleniowe na zalewie w Machowie.
W 2008 roku klub zorganizował siedem razy szkoleniowe zejścia pod wodę na Jeziorze Solińskim, do głębokości 40 metrów.
W lipcu odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, gdzie wyłoniono nowy zarząd.

27 listopada została podzielona działka i sporządzono nowe mapki.
Na listopadowym zebraniu podsumowano wykonane prace klubu za rok 2008, oraz uzgodniono harmonogram prac, szkoleń i spotkań członków klubu w 2009 roku.

Prezes Klubu
Płetwonurków ORKA

Andrzej Machowski