Klub Turystyki Jeździeckiej

Klub Górskiej Turystyki Jeździeckiej


Bieszczadzki Klub Górskiej Turystyki Jeździeckiej został założony 27 czerwca 2000r. przy oddziale PTTK w Ustrzykach Dolnych. Trzonem BKGTJ są właściciele Ośrodków Górskiej Turystyki Jeździeckiej afiliowanych przy PTTK, z terenu Bieszczadów i Beskidu Niskiego, posiadający uprawnienia Przodownika GTJ PTTK.
Zadaniem Klubu jest integracja bieszczadzkiego środowiska jeździeckiego. Propagowanie turystyki konnej w Bieszczadach poprzez oraganizowanie rajdów konnych oraz obozów jeździeckich. Wytyczenie i oznakowanie Bieszczadzkiego Szlaku Konnego. Czynne uczestnictwo w regionalnych imprezach jeździeckich - Targi Końskie w Lutowiskach, bieg myśliwski na św. Huberta w Smolniku.


Zarząd BKGTJ stanowią:

Ryszard Krzeszewski - prezes
Elżbieta Chrapkiewicz - sekretarz
Jarosław Nowak - skarbnik
Aleksander Lubaczewski - członek


Komisja Rewizyjna

Beata Bakalarz - przewodnicząca
Ewelina Terlecka - członek
Antoni Flak - członek

Więcej informacji na temat działalności Klubu oraz Ośrodków Górskiej Turystyki Jeździeckiej można uzyskać w siedzibie Klubu - Chmiel 28, tel. 013-4610834.

Prezes BKGTJ
Ryszard Krzeszewski